Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-

6

Februari

62%

-

6

Mars

64%

-

8

April

66%

17°

-

9

Maj

65%

23°

-

11

Juni

73%

28°

-

9

Juli

77%

31°

-

9

Augusti

73%

30°

-

8

September

69%

24°

-

8

Oktober

66%

19°

-

6

November

56%

-

5

December

57%

-

6