Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

6

Februari

60%

-

5

Mars

61%

11°

-

8

April

64%

18°

-

9

Maj

65%

24°

-

11

Juni

72%

29°

-

9

Juli

75%

32°

-

8

Augusti

72%

31°

-

9

September

67%

26°

-

8

Oktober

66%

20°

-

6

November

56%

11°

-

5

December

55%

-

6