Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-2°

-

7

Februari

56%

-

6

Mars

58%

-

9

April

58%

17°

-

10

Maj

60%

23°

-

11

Juni

68%

28°

-

10

Juli

72%

30°

-

9

Augusti

68%

29°

-

9

September

63%

24°

-

9

Oktober

61%

18°

-

7

November

50%

-

6

December

49%

-1°

-

7