Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-1°

-

6

Februari

61%

-

6

Mars

62%

-

8

April

63%

16°

-

9

Maj

64%

22°

-

11

Juni

71%

28°

-

10

Juli

76%

31°

-

9

Augusti

73%

29°

-

8

September

68%

24°

-

8

Oktober

65%

18°

-

6

November

54%

-

5

December

54%

-

6