Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-

5

Februari

63%

-

6

Mars

64%

10°

-

8

April

67%

18°

-

9

Maj

66%

23°

-

11

Juni

73%

29°

-

9

Juli

77%

31°

-

9

Augusti

73%

30°

-

8

September

70%

25°

-

8

Oktober

67%

19°

-

6

November

57%

10°

-

5

December

57%

-

6