Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-2°

-

6

Februari

60%

-

6

Mars

61%

-

8

April

62%

16°

-

9

Maj

64%

23°

-

11

Juni

70%

28°

-

10

Juli

75%

31°

-

9

Augusti

72%

29°

-

8

September

67%

24°

-

8

Oktober

64%

18°

-

6

November

53%

-

5

December

53%

-

6