Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-7°

-

8

Februari

50%

-2°

-

6

Mars

52%

-

7

April

56%

14°

-

7

Maj

59%

21°

-

10

Juni

64%

26°

-

10

Juli

74%

30°

-

8

Augusti

72%

29°

-

6

September

62%

22°

-

6

Oktober

55%

16°

-

5

November

43%

-

5

December

40%

-4°

-

8