Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-4°

-

8

Februari

56%

-

7

Mars

59%

-

8

April

59%

15°

-

8

Maj

61%

21°

-

11

Juni

67%

27°

-

11

Juli

75%

31°

-

8

Augusti

74%

30°

-

6

September

66%

23°

-

7

Oktober

59%

17°

-

5

November

46%

-

6

December

47%

-3°

-

8