Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-2°

-

8

Februari

44%

-

7

Mars

49%

-

8

April

51%

10°

-

8

Maj

54%

15°

-

10

Juni

58%

20°

-

9

Juli

73%

24°

-

7

Augusti

69%

24°

-

8

September

58%

18°

-

7

Oktober

52%

13°

-

6

November

38%

-

7

December

32%

-1°

-

8