Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-1°

-

9

Februari

54%

-

8

Mars

64%

-

10

April

62%

12°

-

9

Maj

62%

18°

-

11

Juni

67%

23°

-

10

Juli

78%

28°

-

7

Augusti

75%

28°

-

7

September

70%

20°

-

7

Oktober

62%

14°

-

6

November

44%

-

8

December

41%

-

9