Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

11

Februari

49%

-

9

Mars

58%

-

11

April

57%

11°

-

10

Maj

58%

16°

-

12

Juni

62%

22°

-

11

Juli

76%

27°

-

8

Augusti

71%

26°

-

9

September

65%

20°

-

8

Oktober

58%

14°

-

7

November

39%

-

9

December

35%

-

11