Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-1°

-

8

Februari

56%

-

7

Mars

66%

-

8

April

64%

11°

-

9

Maj

64%

17°

-

11

Juni

68%

22°

-

10

Juli

78%

28°

-

7

Augusti

76%

27°

-

7

September

68%

20°

-

7

Oktober

61%

15°

-

5

November

47%

-

6

December

44%

-

7