Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-2°

-

14

Februari

38%

-

11

Mars

48%

-

12

April

52%

13°

-

10

Maj

54%

18°

-

12

Juni

59%

22°

-

11

Juli

78%

27°

-

7

Augusti

73%

26°

-

8

September

62%

20°

-

8

Oktober

48%

13°

-

8

November

29%

-

13

December

24%

-1°

-

15