Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-2°

-

10

Februari

38%

-

8

Mars

46%

-

7

April

51%

14°

-

8

Maj

54%

19°

-

10

Juni

59%

23°

-

10

Juli

74%

28°

-

7

Augusti

70%

28°

-

8

September

59%

21°

-

7

Oktober

49%

13°

-

7

November

30%

-

9

December

24%

-1°

-

11