Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-1°

-

9

Februari

52%

-

7

Mars

62%

-

9

April

60%

13°

-

8

Maj

61%

18°

-

11

Juni

66%

24°

-

10

Juli

78%

29°

-

7

Augusti

74%

28°

-

8

September

68%

21°

-

7

Oktober

60%

15°

-

5

November

42%

-

7

December

38%

-

8