Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-1°

-

11

Februari

50%

-

9

Mars

60%

-

11

April

60%

12°

-

10

Maj

60%

17°

-

12

Juni

65%

22°

-

10

Juli

78%

27°

-

7

Augusti

74%

26°

-

8

September

68%

20°

-

8

Oktober

60%

14°

-

6

November

40%

-

9

December

36%

-

10