Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

9

Februari

56%

-

8

Mars

66%

-

9

April

64%

13°

-

10

Maj

62%

18°

-

12

Juni

67%

24°

-

10

Juli

77%

29°

-

7

Augusti

76%

28°

-

7

September

70%

21°

-

8

Oktober

62%

15°

-

6

November

46%

-

7

December

44%

-

8