Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

7

Februari

53%

-

8

Mars

56%

14°

-

10

April

60%

20°

-

10

Maj

61%

24°

-

11

Juni

66%

29°

-

9

Juli

72%

33°

-

7

Augusti

69%

32°

-

8

September

63%

27°

-

9

Oktober

62%

21°

-

9

November

51%

14°

-

8

December

49%

-

9