Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

7

Februari

53%

-

8

Mars

55%

12°

-

11

April

59%

19°

-

11

Maj

61%

24°

-

12

Juni

67%

29°

-

9

Juli

71%

32°

-

8

Augusti

69%

30°

-

9

September

63%

26°

-

9

Oktober

61%

20°

-

9

November

50%

12°

-

9

December

48%

-

9