Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

8

Februari

52%

-

9

Mars

56%

13°

-

11

April

59%

20°

-

11

Maj

63%

24°

-

11

Juni

67%

28°

-

9

Juli

70%

31°

-

8

Augusti

68%

30°

-

8

September

63%

26°

-

9

Oktober

65%

20°

-

9

November

50%

13°

-

9

December

48%

-

10