Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

9

Februari

52%

-

9

Mars

56%

15°

-

11

April

62%

21°

-

11

Maj

66%

26°

-

10

Juni

71%

31°

-

9

Juli

72%

33°

-

9

Augusti

72%

32°

-

8

September

66%

28°

-

8

Oktober

66%

23°

-

7

November

50%

16°

-

9

December

46%

-

10