Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

8

Februari

52%

-

9

Mars

54%

13°

-

11

April

58%

19°

-

11

Maj

62%

24°

-

11

Juni

67%

28°

-

9

Juli

69%

32°

-

8

Augusti

67%

30°

-

8

September

62%

26°

-

8

Oktober

63%

20°

-

9

November

50%

13°

-

9

December

47%

-

10