Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

8

Februari

54%

-

8

Mars

58%

15°

-

10

April

61%

21°

-

10

Maj

62%

25°

-

11

Juni

66%

29°

-

10

Juli

72%

32°

-

7

Augusti

70%

32°

-

8

September

63%

27°

-

9

Oktober

62%

22°

-

8

November

51%

14°

-

8

December

50%

-

9