Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

8

Februari

53%

-

8

Mars

54%

11°

-

11

April

57%

18°

-

11

Maj

60%

24°

-

12

Juni

66%

28°

-

9

Juli

70%

31°

-

8

Augusti

68%

30°

-

9

September

62%

26°

-

9

Oktober

60%

20°

-

9

November

48%

11°

-

9

December

47%

-

9