Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

8

Februari

52%

-

8

Mars

52%

11°

-

11

April

56%

18°

-

11

Maj

60%

24°

-

11

Juni

66%

28°

-

9

Juli

69%

31°

-

8

Augusti

66%

30°

-

8

September

63%

26°

-

8

Oktober

60%

20°

-

9

November

47%

12°

-

9

December

45%

-

10