Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

9

Februari

51%

-

9

Mars

54%

14°

-

11

April

60%

20°

-

11

Maj

64%

25°

-

10

Juni

70%

30°

-

9

Juli

71%

32°

-

9

Augusti

70%

31°

-

8

September

65%

27°

-

8

Oktober

64%

21°

-

8

November

47%

14°

-

9

December

44%

-

10