Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

7

Februari

54%

-

8

Mars

57%

12°

-

10

April

61%

19°

-

10

Maj

62%

24°

-

11

Juni

67%

29°

-

10

Juli

72%

32°

-

7

Augusti

69%

31°

-

9

September

63%

27°

-

8

Oktober

61%

20°

-

8

November

50%

12°

-

8

December

49%

-

8