Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

8

Februari

52%

-

8

Mars

54%

12°

-

11

April

57%

19°

-

11

Maj

61%

24°

-

11

Juni

66%

30°

-

9

Juli

69%

32°

-

9

Augusti

64%

31°

-

8

September

63%

26°

-

8

Oktober

60%

20°

-

8

November

47%

13°

-

10

December

44%

-

10