Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

13°

-

10

Februari

54%

16°

-

9

Mars

60%

21°

-

10

April

64%

25°

-

8

Maj

66%

29°

-

9

Juni

71%

32°

-

8

Juli

68%

34°

-

10

Augusti

68%

33°

-

9

September

65%

31°

-

8

Oktober

68%

26°

-

6

November

55%

20°

-

8

December

50%

16°

-

10