Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

13°

-

11

Februari

50%

16°

-

9

Mars

54%

20°

-

10

April

60%

25°

-

8

Maj

60%

28°

-

9

Juni

62%

32°

-

9

Juli

58%

33°

-

11

Augusti

61%

33°

-

10

September

59%

30°

-

8

Oktober

64%

25°

-

6

November

52%

20°

-

8

December

46%

15°

-

10