Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

11

Februari

53%

12°

-

10

Mars

56%

17°

-

10

April

62%

23°

-

8

Maj

65%

27°

-

9

Juni

69%

31°

-

9

Juli

67%

32°

-

12

Augusti

68%

32°

-

9

September

64%

29°

-

8

Oktober

67%

24°

-

6

November

53%

17°

-

8

December

48%

12°

-

10