Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

13°

-

11

Februari

52%

16°

-

9

Mars

57%

20°

-

10

April

62%

25°

-

8

Maj

62%

28°

-

9

Juni

66%

32°

-

9

Juli

62%

33°

-

11

Augusti

64%

33°

-

10

September

61%

30°

-

8

Oktober

65%

26°

-

6

November

54%

20°

-

8

December

47%

15°

-

10