Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

14°

-

11

Februari

52%

16°

-

9

Mars

58%

21°

-

10

April

62%

25°

-

8

Maj

62%

29°

-

9

Juni

66%

32°

-

9

Juli

61%

34°

-

11

Augusti

63%

33°

-

10

September

61%

31°

-

9

Oktober

66%

26°

-

6

November

54%

21°

-

8

December

48%

16°

-

10