Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

10

Februari

56%

12°

-

9

Mars

59%

18°

-

10

April

65%

23°

-

9

Maj

69%

28°

-

9

Juni

73%

32°

-

8

Juli

72%

33°

-

9

Augusti

72%

33°

-

8

September

67%

30°

-

8

Oktober

69%

24°

-

6

November

55%

18°

-

9

December

50%

12°

-

10