Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

15°

14°

11

Februari

54%

17°

15°

9

Mars

59%

20°

18°

9

April

66%

25°

21°

7

Maj

64%

28°

25°

8

Juni

61%

31°

28°

11

Juli

57%

32°

29°

14

Augusti

59%

32°

30°

14

September

60%

30°

28°

10

Oktober

67%

26°

24°

6

November

57%

21°

20°

8

December

51%

17°

16°

10