Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

10

Februari

56%

12°

-

9

Mars

60%

17°

-

10

April

66%

23°

-

9

Maj

69%

28°

-

9

Juni

74%

32°

-

8

Juli

73%

33°

-

9

Augusti

73%

33°

-

8

September

68%

29°

-

8

Oktober

70%

24°

-

6

November

56%

17°

-

9

December

50%

11°

-

10