Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

12°

-

11

Februari

52%

15°

-

9

Mars

57%

20°

-

10

April

62%

25°

-

9

Maj

62%

28°

-

9

Juni

67%

32°

-

8

Juli

63%

34°

-

11

Augusti

64%

33°

-

9

September

61%

30°

-

8

Oktober

65%

25°

-

6

November

53%

20°

-

8

December

47%

14°

-

10