Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

14°

-

11

Februari

50%

16°

-

9

Mars

55%

21°

-

10

April

60%

25°

-

8

Maj

60%

29°

-

9

Juni

63%

32°

-

9

Juli

58%

34°

-

12

Augusti

61%

33°

-

10

September

59%

31°

-

8

Oktober

64%

26°

-

6

November

53%

21°

-

8

December

46%

16°

-

10