Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-7°

-

8

Februari

57%

-4°

-

7

Mars

58%

-

9

April

59%

13°

-

10

Maj

62%

21°

-

11

Juni

67%

26°

-

11

Juli

73%

29°

-

9

Augusti

70%

27°

-

9

September

62%

22°

-

9

Oktober

55%

15°

-

7

November

42%

-

7

December

43%

-4°

-

8