Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-8°

-

9

Februari

54%

-4°

-

7

Mars

55%

-

9

April

58%

12°

-

9

Maj

60%

20°

-

11

Juni

63%

25°

-

11

Juli

71%

28°

-

10

Augusti

68%

27°

-

10

September

58%

21°

-

9

Oktober

50%

14°

-

8

November

38%

-

8

December

39%

-6°

-

9