Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-11°

-

8

Februari

49%

-7°

-

6

Mars

50%

-

8

April

56%

11°

-

8

Maj

58%

20°

-

10

Juni

60%

24°

-

11

Juli

68%

27°

-

10

Augusti

65%

26°

-

10

September

52%

20°

-

9

Oktober

46%

13°

-

8

November

35%

-

6

December

36%

-8°

-

7