Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-6°

12

Februari

50%

-4°

9

Mars

50%

11

April

56%

10°

10

Maj

56%

16°

11

Juni

56%

21°

13

Juli

63%

25°

12°

11

Augusti

59%

24°

16°

12

September

49%

19°

14°

12

Oktober

42%

13°

11

November

33%

11

December

36%

-4°

12