Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-7°

-

9

Februari

57%

-4°

-

7

Mars

57%

-

9

April

59%

13°

-

10

Maj

62%

21°

-

11

Juni

66%

26°

-

11

Juli

72%

29°

-

10

Augusti

69%

27°

-

10

September

60%

21°

-

9

Oktober

52%

15°

-

8

November

40%

-

8

December

41%

-4°

-

9