Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-7°

-

10

Februari

57%

-3°

-

8

Mars

56%

-

10

April

58%

13°

-

11

Maj

61%

20°

-

11

Juni

64%

25°

-

11

Juli

70%

28°

-

10

Augusti

66%

26°

-

10

September

57%

20°

-

11

Oktober

50%

14°

-

9

November

37%

-

9

December

40%

-5°

-

10