Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-8°

-

9

Februari

52%

-4°

-

8

Mars

54%

-

9

April

57%

13°

-

9

Maj

59%

20°

-

11

Juni

62%

25°

-

11

Juli

69%

28°

-

11

Augusti

66%

26°

-

10

September

56%

20°

-

10

Oktober

48%

14°

-

8

November

36%

-

8

December

38%

-6°

-

9