Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-7°

-

10

Februari

54%

-3°

-

8

Mars

54%

-

9

April

57%

13°

-

10

Maj

60%

21°

-

11

Juni

62%

25°

-

11

Juli

70%

28°

-

10

Augusti

66%

27°

-

10

September

56%

21°

-

10

Oktober

48%

15°

-

8

November

36%

-

8

December

38%

-5°

-

10