Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-10°

-

12

Februari

48%

-5°

-

9

Mars

49%

-

11

April

55%

10°

-

10

Maj

55%

18°

-

12

Juni

56%

23°

-

13

Juli

63%

25°

-

12

Augusti

58%

24°

-

12

September

49%

18°

-

12

Oktober

41%

11°

-

10

November

32%

-

11

December

34%

-7°

-

12