Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-5°

-

8

Februari

59%

-2°

-

7

Mars

58%

-

9

April

59%

15°

-

11

Maj

62%

22°

-

11

Juni

68%

27°

-

11

Juli

73%

30°

-

9

Augusti

69%

28°

-

9

September

62%

23°

-

10

Oktober

56%

16°

-

8

November

42%

-

8

December

43%

-3°

-

9