Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-8°

-

9

Februari

56%

-4°

-

7

Mars

56%

-

9

April

58%

13°

-

10

Maj

61%

21°

-

11

Juni

65%

26°

-

11

Juli

71%

28°

-

10

Augusti

68%

27°

-

10

September

59%

21°

-

10

Oktober

51%

15°

-

8

November

38%

-

8

December

40%

-5°

-

9