Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-7°

-

10

Februari

60%

-3°

-

8

Mars

58%

-

10

April

60%

14°

-

11

Maj

63%

21°

-

11

Juni

67%

26°

-

11

Juli

72%

28°

-

9

Augusti

69%

27°

-

10

September

60%

21°

-

10

Oktober

52%

15°

-

8

November

39%

-

9

December

41%

-4°

-

10